Tag Archives: antoni brodowski edyp i antygona

WBREW PROGNOZOM

Do szkoły uczęszczał tylko przez kilka miesięcy, będąc ostatnim uczniem w klasie. Nasuwa się pytanie: Co by się stało, gdyby Thomas Alva Edison został poddany systematycznemu kształceniu w szkole podstawowej, śred­niej, a następnie wyższej? Istnieją podstawy do twierdzenia, iż w najlepszym przypadku mielibyśmy specjalistę w jakiejś wąskiej dziedzinie, a nawet eksperta, który wie, co jest niemożliwe.Benjamin Franklin był piętnastym z siedemnaściorga dzieci ubogiego wytwórcy świec. Miał za sobą tylko jeden rok nauki w szkole. Samodzielnie uczył się filozofii, czterech języków, klasyki, finansów, polityki, dyplomacji i stał się jednym z najlepiej wykształconych Amerykanów.Pewien biedny Irlandczyk uczył się tylko pięć lat w szko­le. Kiedy zaczął pracować jako urzędnik, zarabiał 4,5 do­lara na miesiąc. Ponieważ jednak pragnął zostać pisarzem,rzucił swą urzędniczą pracę. Przez dziesięć lat pisał i zaro­bił zaledwie 30 dolarów. W ten sposób George Bernard Shaw został jednym z najsłynniejszych pisarzy. Dorobił się nie tylko bogactwa, ale również został laureatem Nagrody Nobla.James Watt nie mógł chodzić do szkoły, uczyła go jedynie matka; wynaleziona przez niego maszyna parowa zrewolucjonizowała światowy przemysł.

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂

ŹRÓDŁO BARIER

Źródłem barier psychicznych jest przekonanie z reguły wynoszone ze szkoły i wyższych uczelni, że wszystko (albo prawie wszystko) zostało już odkryte, wynalezione, że łatwo coś nowego było odkrywać i wynajdywać w przeszło­ści, natomiast obecnie w roli twórców mogą wystąpić jedynie osoby wysoko usytuowane, dysponujące dużymi środkami finansowymi, najnowszą aparaturą, pracujący w nowoczesnych instytucjach naukowo-badawczych. To­warzyszy temu bardzo często przeświadczenie, że w naszym kraju nic nowego nie da się uczynić.Przeszkodą w aktywności twórczej są również błędne przekonania dotyczące procesu twórczego, jak to, że tworzyć mogą jedynie „wybrańcy bogów”, czyli ludzie genialni, niezwykli (często nawet typy patologiczne), albo że o sukcesie w procesie twórczym decyduje szczęśliwy przypadek, traf.Do powyższego wykazu należy dodać barierę w postaci przekonania o małej wartości wykształcenia w osiąganiu sukcesu życiowego.Często w życiu nie sprawdzają się ci, którzy w szkole uchodzili na prymusów, a w środowisku domowym za „dzieci cudowne”, a wybijają się jednostki, którym w pro­cesie kształcenia dawano marne szanse. Oto kilka przykła­dów.Thomas Alva Edison powszechnie jest znany i podziwia­ny jako wybitny wynalazca, który wniósł zadziwiająco dużo nowości w dziedzinie techniki. Osiągnięcia te najczęś­ciej tłumaczy się genialnością Edisona. Tymczasem od samego początku był on podejrzewany — zarówno przez lekarzy, rodzinę, jak i pedagogów — o niedorozwój umysłowy.

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂