Tag Archives: erich koch bursztynowa komnata

GŁOSY KRYTYKI

Obecnie jest coraz więcej głosów krytycznych pod adresem szkoły. Krytyka ta dotyczy między innymi następujących spraw: szkoła jako instytucja jest organizmem konserwatywnym, w ma­łym stopniu poddaje się zmianom; nauczyciele to specjaliści mało twórczy, a więc z reguły mogą byc przykładem osobowości skrępowanych różnego rodzaju barierami; edukacja szkolna wprawdzie przyspiesza rozwój psychiczny uczniów, wyposażając ich w wiedzę, rozwijając pamięć logiczną, myślenie, sferę emoc­jonalną, ale jest też źródłem różnorodnych barier psychicznych, czyli działanie szkoły jest dwojakiego rodzaju — instytucja ta rozwijając, jednocześnie hamuje. Postęp nie dokonuje się w jednakowym tempie w poszcze­gólnych dziedzinach życia. Można byłoby oczekiwać, że szkoła oraz inne instytucje oświatowe będą w maksymal­nym stopniu wykorzystywać wszelkie osiągnięcia cywiliza­cyjne, a więc naukowo-techniczne, ekonomiczne, społecz­ne. Tymczasem powszechne są oskarżenia o konserwatyw­ny charakter samych instytucji oświatowych. Na przykład „(…) szkoła jest niezwykle odporna na wszelkie innowacje, a podejmowane próby modernizacji mają charakter pozor­ny” __ piSZe S. Popek (1988, s. 32). Sądzę, że określenie „postęp pozorny” albo „pozorowany” w odniesieniu do naszych szkół bardzo dobrze oddaje istotę rzeczy.

 

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂