Tag Archives: gielda bronisze ceny warzyw i owocow

PRAKTYCZNY SUKCES

Gdy pod koniec 1608 r. szlifierze szkła we Flandrii wynaleźli prymitywną lunetę i próbowali ją sprzedać Republice Weneckiej, Galileusz w bardzo krótkim czasie zbudował przyrząd znacznie doskonalszy, bo powiększają­cy dziesięć razy, a więc był to już prawdziwy teleskop. Umiał dbać o reklamę, więc spowodował, że cały senat wenecki wdrapał się na szczyt wieży, aby przekonać się o zaletach jego wynalazku. Za pomocą tego przyrządu ze szczytu kampanili można było nie tylko dostrzec okręt wyłaniający się zza horyzontu oddalonego o 35 kilome­trów, ale również zidentyfikować go o dwie godziny wcześniej, nim się go rozpozna nie uzbrojonym okiem. Nie trzeba przekonywać, jak duże miało to znaczenie, zarówno handlowe, jak i obronne.Po tym praktycznym sukcesie Galileusz postanowił wykorzystać swój wynalazek do celów naukowych. Zwięk­szył więc siłę powiększającą swego teleskopu (1:30) i skie­rował go na niebo. W taki sposób zapoczątkował przełom w astronomii. To mu pozwoliło na dokonanie wielu odkryć astronomicznych, jak: nowe planety, opublikowanie pierw­szej mapy księżyca i inne. „Nowina była sensacyjna. Przyniosła Galileuszowi reno­mę większą niż sukces odniesiony wśród kupców. A jednak nie wszędzie przyjęto ją życzliwie, gdyż to, co Galileusz zobaczył i co ogłaszał każdemu, kto tylko chciał słuchać, znaczyło, że niebo Ptolemeusza się zawaliło. Wielka hipo­teza Kopernika okazywała się trafna, co pozostało teraz ujawnione i ogłoszone. I jak mnóstwo o wiele nowszych odkryć naukowych nie odpowiadało to przesądom ówczes­nego establishmentu. Zdaniem Galileusza pozostawało mu tylko okazać, że Kopernik ma rację, a każdy będzie słuchał. Był to jego pierwszy błąd, błąd stale popełniany przez uczonych naiw­nie oceniających motywy kierujące ludźmi” (J. Bronowski, 1988, s. 202).

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂

PEWNE CECHY OSOBOWOŚCI

Istnieją pewne cechy osobowości, które niezależnie od wysokiego potencjału intelektualnego oraz gruntownego wykształcenia są przeszkodą w twórczości naukowej. Przy­kładem może być kontrowersyjna osobowość C. Burta (1883-1971), angielskiego psychologa, specjalisty w zakre­sie zdolności umysłowych. Wokół tej osobowości rozgorzał spór (zob. H.J. Eysenck, 1980; N. Hawkes 1979; L.S. Hearnshaw 1979), kiedy zostało udowodnione fałszowanie, to jest naciąganie danych empirycznych. Wszyscy autorzy piszący o Burcie podkreślają jego wysoki potencjał intelek­tualny. Opanował on wiele języków europejskich, a więc był poliglotą; wyróżniał się zdolnościami matematycznymi i literackimi. „Ten intelektualny gigant stał jednak na glinianych nogach” mówi H. Eysenck. Przyczyną fal- syfikowania faktów naukowych przez C. Burta były praw­dopodobnie defekty w sferze osobowościowej; chęć góro­wania na innymi za wszelką cenę. L.S. Hearnshaw pisze, że „przeżerała” go zawiść o osiągnięcia twórcze rywali, był zaabsorbowany zwalczaniem wszystkich, którzy mieli sukcesy, albo mogli je mieć, czyli zdolnych współpra­cowników, jak również dobrze zapowiadających się stu­dentów, wobec których stosował niewybredne sposoby walki, podczas gdy do osób słabych odnosił się taktownie.

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂