Tag Archives: lektury z gwiazdką matura 2015 cke

NIE ZAWSZE WIEDZA I MĄDROŚĆ SĄ BRONIĄ SKUTECZNĄ

„Einstein był raczej twórcą systemu filozoficznego niż matematycznego. Miał genialną zdolność formułowania idei filozoficznych, rzucających nowe światło na doświad­czenie potoczne. Nie spoglądał na przyrodę okiem Boga, lecz poszukiwacza, który, zanurzony w chaosie zjawisk, wierzy, że jeśli spojrzeć na nie świeżym wzrokiem, ukażą wspólny im schemat. W pracy Mój obraz świata pisał: Zapominamy, jakie cechy świata doświadczanego skłoniły nas do uformowania pojęć (przednaukowych), i przed­stawiając sobie ten świat bardzo trudno nam obejść się bez tych dawnych interpretacji pojęciowych. Kolejna trudność na tym polega, iż język nasz zmuszony jest korzystać ze słów nierozerwalnie związanych z tymi pierwotnymi poję­ciami. Takie to przeszkody napotykamy, gdy próbujemy opisać istotną naturę przednaukowego pojęcia przestrzeni” (J. Bronowski, 1988, s. 256 i nast.).Odwołam się tu do przykładu Galileusza, aby zastanowić się nad problemem: Dlaczego mądry człowiek, który ma rację, który góruje intelektualnie nad swoimi oponentami, przegrywa? Tak było z Sokratesem i wieloma innymi postaciami, nie tylko w zamierzchłej przeszłości.Galileusz (Galileo Galilei) urodził się we Włoszech w 1564 r.; szybko znalazł się w Wenecji, która uchodziła w owym czasie za centrum świata. Ludzie ambitni ściągali tu, by swobodnie działać Wenecjanie byli ludźmi praktycznymi. Galileusz znalazł tu podatny grunt dla swoich licznych wynalazków. Skon­struował szklaną wężownicę — aparat do mierzenia rozsze­rzalności cieczy, przypominający termometr, czułą hydro­statyczną wagę probierczą do określania ciężaru właściwe­go cennych przedmiotów, działającą na podstawie prawa Archimedesa. Zbudował też przyrząd służący do obliczeń, nazwany kompasem wojskowym.

 

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂

NIE UZBROJONYM OKIEM

Przytoczę tu przykład znaczącego odkrycia w medycynie, mającego duże znaczenie również dla nauk społecznych, a szczególnie dla psychologii. Odkrycie to zostało zapoczą­tkowane przez młodego studenta, który nie był jeszcze uzbrojony w wiedzę merytoryczną i metodologiczną, a więc nie był obciążony barierami psychicznymi. H. Selye ujaw­nia, że po raz pierwszy wpadł na koncepcję stresu i ogólne­go zespołu przystosowania (GAS) w 1925 r., kiedy studio­wał medycynę na Uniwersytecie w Pradze. Stało się to wówczas, gdy ukończył wprowadzający kurs z anatomii, fizjologii, biochemii i innych przedmiotów teoretycznych, wymaganych jako przygotowanie do zajęć klinicznych. Powiada, że wiedzą teoretyczną był naładowany aż do granic swych możliwości i płonął entuzjazmem do sztuki leczenia, ale miał jedynie niejasne wyobrażenie o tym, jak wygląda medycyna kliniczna. „Potem nadszedł ten wielki dzień, którego nigdy nie zapomnę, kiedy to mieliśmy wysłuchać pierwszego wykładu z interny i zobaczyć, jak się bada chorego.Tak się złożyło, że tego dnia dla pewnego rodzaju wpro­wadzenia pokazano nam kilka przypadków różnych cho­rób zakaźnych w najwcześniejszych stadiach. Chory był wprowadzany na salę wykładową, gdzie profesor bardzo szczegółowo wypytywał i badał go. Okazało się, że każdy z tych chorych czuł się źle i źle wyglądał, miał język ob­łożony, narzekał na bardziej lub mniej rozległe bóle w sta­wach i zaburzenia jelitowe oraz utratę apetytu. Wszyst­ko to było całkiem oczywiste, ale profesor przywiązywał bardzo małą wagę do któregokolwiek z tych objawów.

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂