Tag Archives: nie kop pana bo się spocisz

Zmiana operatora dla firm – o czym pamiętać?

Proceder zmiany operatora firmowego może być dłuższy niż w przypadku telefonów prywatnych – m. in. dlatego, że nie dotyczy zazwyczaj jednego czy dwóch, ale kilkunastu lub kilkudziesięciu numerów. Sam przebieg tej procedury wygląda jednak podobnie – należy złożyć wniosek u nowego operatora i udzielić mu pełnomocnictwa, dzięki któremu rozwiąże on umowę poprzednią.

Zmiana operatora dla firm nie może przerwać ciągłości telefonicznej. Warto postarać się więc o telefony zastępcze, pozwalające na kontakt z klientami itp. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia wyboru samego operatora, zwłaszcza w obliczu zróżnicowania ofert. To jednak akurat kwestia indywidualna, zależna od potrzeb naszej firmy i stopnia wykorzystania sieci telefonicznej. Na pewno warto zwrócić uwagę na to, czy nasza działalność wiąże się raczej z wysyłaniem wiadomości SMS, czy z rozmowami? Jeśli to drugie, to czy są to rozmowy długie, czy opierające się na krótkich komunikatach? Czy nasza działalność wymaga korzystania z Internetu? Jeszcze raz więc: akurat sam wybór operatora jest sprawą indywidualną.

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂

ROLA PRZYPADKU W ODKRYCIACH NAUKOWYCH

Jest rozpowszechnione przekonanie o decydującej roli przypadków w procesie odkryć i wynalazków, a to dodat­kowy dowód na to, że bariery istnieją realnie. Są podsta­wy do wysunięcia tezy, że tak zwane szczęśliwe przypadki zdarzają się częściej osobom o nastawieniu abarietycznym, czyli im silniej u danej osoby działają bariery psychiczne, tym rzadziej dokonuje ona odkryć i wynalazków, w tym również rzadko doznaje dobrodziejstw wynikających z tak zwanych szczęśliwych trafów.Warto tu odwołać się do cytowanego już G.H. Austina (1978), który wyodrębnił cztery rodzaje przypadków w twór­czości naukowej.Przypadek pierwszy to zwykły tak zwany szczęśliwy traf, na przykład wygrana na loterii, znalezienie pieniędzy na ulicy (gdy się ich wcale nie szukało). Jest to przypadek bezoosobowy w tym znaczeniu, że może się zdarzyć każdemu, niezależnie od jego cech osobowości. Tego typu przypadki zdarzają się zgodnie z rachunkiem prawdopodo­bieństwa.Przypadek drugi jest udziałem tych osobników, którzy przejawiają dużą aktywność, na przykład penetrują zbiory biblioteczne czy archiwa. Ten rodzaj przypadku może być traktowany jako swoista nagroda za ową eksploracyjną aktywność, jaką wyróżnia się dany człowiek nie cechuje go wnikliwość, poszukiwania nie są sterowane jakąś gene­ralną hipotezą czy przemyślaną strategią. W tym przypad­ku aktywność poszukiwawcza, kierowana często zwykłą ciekawością, zwiększa prawdopodobieństwo trafienia na coś wartościowego, jak nieznany dokument w archiwum czy stwierdzenie zaskakującego faktu naukowego.

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂