Tag Archives: prokopiusz z cezarei historia wojen

POSTĘP NAUKOWY

Postęp naukowy dokonuje się głównie dzięki oryginalnym pomysłom, a na dalszym miej­scu należy postawić działalność realizacyjną, rzemieślniczą.Bariery psychiczne w twórczości naukowej mają swój prze­jaw również w problemie tak zwanych faz (stadiów, eta­pów) procesu twórczego. Problem polega na tym, że są powszechnie mylone dwie różne sprawy, a mianowicie fazy procesu twórczego z fazami prezentowania osiągniętych wyników. Na ten mankament słusznie zwrócił uwagę J. Rud- niański w pracy Nauka, twórczość i organizacja (1976). Autor ten wykazuje, że termin „faza” i jego synonimy (etapy, stadia) są używane w dwóch różnych znaczeniach, a mianowicie w znaczeniu logiczno-metodologicznym i zna­czeniu psychologicznym, co nie zawsze jest uświadamiane.„Modele metodologiczne są konstruowane na podsta­wie analiz natury logicznej, z bardzo słabym uwzględnie­niem danych empirycznych, co zresztą przy analizach logicznych nie jest konieczne (…) Autorzy modeli metodo­logicznych zaznaczają niemal zawsze, iż modele te dotyczą faz badań naukowych. Nie zaznaczają jednak, że »nie dotyczą one faz rozwiązywania problemów w nauce«” (J. Rudniański, 1976, s. 42 i 48).

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂

ZABAWY UCZONYCH

W świadomości społecznej zakorzenił się pogląd, że praca uczonego jest podobna do funkcjonowania komputera, który z wielką wnikliwością i dokładnością analizuje fakty, gdzie nie ma miejsca na emocje czy swobodę typową dla sytuacji zabawowej. Wbrew temu coraz więcej mamy wy­powiedzi wybitnych uczonych, którym się udało wnieść do skarbnicy naszej wiedzy coś rzeczywiście wartościowego.„Pewnego dnia pomyślałem sobie: nie dokonałem nicze­go ważnego, nigdy nie dokonam niczego ważnego. Ale bawiła mnie fizyka i matematyka. Nie były niczym bardzo ważnym, ale uprawiałem je po prostu dla zabawy. Posta­nowiłem więc, że będę zajmował się różnymi rzeczami tylko dla zabawy. Właśnie tego popołudnia, kiedy jadłem lunch w kafeterii, jakiś chłopak podrzucił w górę talerz. Było na nim niebieskie godło Cornell. Podrzucony do góry talerz opadając wirował i kołysał się, a ja zastanawiałem się, jaki jest związek między tymi dwoma rodzajami ruchu. Po prostu się bawiłem, nie miało to żadnego znaczenia. Więc zacząłem się bawić równaniami ruchu przedmiotów obracających się i przekonałem się, że kiedy kołysanie się było nieznaczne, niebieska plama obracała się dwa razy szybciej niż ruch kołyszący. Następnie starałem się dojść do tego, dlaczego tak się dzieje (…) i wymyśliłem odpo­wiedź, po prostu dla zabawy. Potem poszedłem do Hansa Bethego i powiedziałem: »słuchaj, pokażę ci coś zabaw­nego.

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂